Fleshlight

Fleshlight - แป้งต่ออายุ

$13.85 $20.00

รักษา Fleshlight ของคุณให้อยู่ในสภาพเก่าแก่ให้นานที่สุดด้วยผงต่ออายุอย่างเป็นทางการนี้ ผงนี้ช่วยให้เนื้อสัมผัสของ Fleshlight ของคุณนุ่มนวลแม้ใช้หลายครั้ง ทาแป้งลงบนอุปกรณ์ช่วยตัวเองที่คุณชื่นชอบหลังใช้และเพลิดเพลินได้ตามปกติ ผงต่ออายุ Fleshlight ประกอบด้วยแป้งข้าวโพด 100%

ส่วนประกอบ: แป้งข้าวโพด 100%

118 มล